Đối tác

Trrong quá trình hình thàng và phát triển công ty đã có vinh hạnh được hợp tác trên phương diện chấp thuận và vui vẻ của cả 2 bên. Công ty đã quan hệ và hợp tác với nhiều đối tác lớn trong các lĩnh vực kinh doanh cũng như các ngành xây dựng và cung cấp sản phẩm xây dựng cho các công trình lớn của đất nước.

descon

Công Ty DESCON

hamaza

Công ty HAZAMA

nagecco

Công ty NAGECCO

naincon

Công ty NAINCONS

Và còn rất nhiều công ty tổ chức đã hợp tác với công ty nhưng  chưa liệt kê ra hết được!.